​​​تابان بتن نوید اصفهان

آدرس دفتر
​​​​​​​

اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان شیخ بهایی، واحد 245

تلفن :
​​​​​​​03133932370 - 03133932369
پشتیبانی:
tabanconcrete-co@istt.ir
​​​​​​​

فروش:
tabanconcrete.ir

ارتباط با ما